paris antlaşmasıFransa, ingiltere, Rusya, Sardunya, Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Savaşı‘na katılmamış olan Avusturya ve Prusya arasında imzalanan antlaşma Kırım Savaşı’na son vermiştir.Barış Kongresi Paris‘te 25 Şubat 1856’da toplandı ve 34 maddelik barış antlaşması 30 Mart 1856’da imzalandı.

Paris Antlaşmasının temel hükümleri şu şekildedir ;

  1. Taraflar savaş sırasında işgal etmiş oldukları bütün toprakları birbirlerine iade ediyorlardı.
  2. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletleri topluluğuna dahil oluyor ve toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa devletlerinin ortak garantisi altına alınıyordu (Mad. 7).
  3. Osmanlı padişahının 28 Şubat 1856’da ilan etmiş olduğu Islahat Fermanı devletlere tebliğ ediliyor ve devletler bunu kabul ediyorlardı. Bu ferman, devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmak hakkını vermeyecekti. (Mad. 9).
  4. Boğazların kapalılığına dair 1841 Boğazlar Sözleşmesi aynen devam edecektir.
  5. Karadeniz tarafsız hale getirilecek ve askerlikten arındırılacaktı. Karadeniz’de hiçbir devletin donanması bulunamayacağı gibi, tersanelerde yıkılacaktı.
  6. Tuna’da ulaşım serbest bir hale geliyordu.
  7. Besarabya‘nın bir kısmı Boğdan‘a ekleniyordu (Mad. 20).
  8. Eflak ve Boğdan muhtariyet kazanıyordu.
  9. Sırbistan’ın Osmanlı Devleti’nden almış olduğu hak ve yetkiler devletlerin ortak garantisi altına alınıyordu.
Yazar Hakkında
zikoroya
Diğer Yazılarım: zikoroya
zikoroya
bg
Uyarı: zerkaya.com Üye ve Kullanıcıları, üçüncü kişilerin telif hakkı sahibi olduğu bütün fikri eser ve benzeri materyal ve makaleleri yayınlayamazlar. zerkaya.com Üye ve Kullanıcılarının, üçüncü kişilerin telif hakkına sahip olduğu materyal ve benzeri makaleleri yayınlamaları durumlarında, bütün hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu bildiririz. Yayınlaması uygunolmayan yada telif hakkı ihlali olduğu ispatlanan içerikler, iletişim sayfasından bildirilmelesinin ardından yayından kaldırılacaktır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi için tıklayınız.