Hepatit BKaraciğer iltihabının “B Tipi” ya da he­patit B adı verilen çeşidi çocuklarda çok daha ender görülür. Kişiden kişi­ye, kan yoluyla bulaşır  ve gelişmesi. A tipi karaciğer iltihabınınkinden  daha da uzun sürer. İğnelerini ortaklaşa kulla­nan uyuşturucu bağımlılığında çok ko­lay bulaşmasının yanı sıra. mikroptan arındırmaya iyi uyulmayan dişçi aygıtlarıyla. vb. bulaşır, işleri gereği Kanla yakın temastan olan hastane çalışanla­rının da, 8 tipi karaciğer iltihabına tu­tulmaları olasılığı yüksektir: ayrıca has­talık, cinsel ilişki yoluyla da bulaşabi­lir. Söz konusu bulaşma yollan göz önünde tutulduğunda, çocukların bu has­talığı birbirlerine bulaştırmalarının ola­naksızlığı, ortadadır. Buna karşılık, has­talık virüsünü taşıyan bir anne adayı, karnındaki bebeğe geçirebilir.

Hepatit B Belirtileri :

Karaciğer iltihabının her iki çeşidinde de. safranın akışı engellenerek, kara­ciğer tarafından üretilen sarı renkli safra boyarmaddeleri kan dolaşımına girer. Normalde bağırsaklar aracılığıy­la yok edilen safra boyarmaddeleri. bu durumda yok edilmeyerek idrara ge­çerler: İdrarın renginin koyulaşması­na, buna karşılık, dışkı renginin açıl­masına neden olan budur.

Hepatit B’den Korunma Yolları :

Çocuğunuzun karaciğer iltihabı geçir­diğini öğrenir öğrenmez, hastalığın ya­yılmasını önlemek için elinizden geleni yapmanız son derece büyük önem ta­şır. Hasta, normal olarak evde tedavi edilir; bu arada en sıkı sağlık kural­larının titizlikle gözetilmesi gerekir. Çocuğun her kullanışının ardından klo­zet, tuvalet taşı ya da oturak mikrop­tan arındırıcı bir maddeyle iyice temiz­lenmeli, çocuğun altı ve elleri, tuvale­tini yaptıktan sonra, iyice yıkanıp te­mizlenmelidir.

Çocuğun banyo ve el havluları, ev halkının kullandıklarından ayrı yerde tutulmalı ve ayrı yıkanmalıdır. Çocu­ğun tabaklan, çatal, bıçak ve kaşıkları da ayrı yıkanmalı ve ayrı bir bulaşık beziyle kurulanmalıdır.

Ek bir önlem olarak doktoru, büyük bir olasılıkla, çocukla yakın temas ha­lindeki kişilere, bağışıklık yaratıcı se­rum globülin (İSG) iğneleri verecektir.

Hepatit B Tedavisi :

Öbür virüs enfeksiyonlarında da oldu­ğu gibi. karaciğer iltihabı antibiyotik tedavisinden etkilenmez ve bedenin ken­di kendini iyileştirmesi beklenirken, ya­pılabilecek en iyi şey. çocuğu dinlen­dirmektir. Bununla birlikte, bir İSG iğ­nesi, hastalığın şiddetini azaltabilir. Ço­cuğa ayrıca bol bol sıvı şeyler içirilmeli, iştahı geri geldikçe, önüne çekici yiye­cekler konmalıdır: Önüne birden çok yemek koymayın ve yemeğin göze çe­kici gelmesine de özen gösterin, Buna karşılık, kızarmış patates ya da don­durmayı ne kadar severse sevsin, ço­cuğunuza yağlı besinler vermekten ka­çının; çünkü yağlı besinleri sindiremez.

Genellikle, karaciğer iltihabı ihtilatlara yol açmaz; buna karşılık çocuk iyi­leştikten haftalar, hattâ aylarca sonra bile kendini tam olarak iyi hissetme­yebilir.

Hepatit A başlığımız altından Hepatit A hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Yazar Hakkında
zikoroya
Diğer Yazılarım: zikoroya
zikoroya
bg
Uyarı: zerkaya.com Üye ve Kullanıcıları, üçüncü kişilerin telif hakkı sahibi olduğu bütün fikri eser ve benzeri materyal ve makaleleri yayınlayamazlar. zerkaya.com Üye ve Kullanıcılarının, üçüncü kişilerin telif hakkına sahip olduğu materyal ve benzeri makaleleri yayınlamaları durumlarında, bütün hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu bildiririz. Yayınlaması uygunolmayan yada telif hakkı ihlali olduğu ispatlanan içerikler, iletişim sayfasından bildirilmelesinin ardından yayından kaldırılacaktır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi için tıklayınız.