Erozyon Nedir? Erozyonu Artıran Faktörler ve Erozyonu Önlemek Için Yapılması Gerekenler

erozyonErozyon: Arazinin yüzeyini örten toprağın akarsu, rüzgar ve sel suları gibi dış kuvvetlerin etkisiyle süpürülmesi ve taşınmasına erozyon denir.
Kurak ve yarı kurak iklim bölgeleri ile bitki örtüsünün cılız olduğu arazilerde erozyon daha fazla görülür.

 • Erozyonu Artıran Faktörler;
  • Bitki örtüsünün fakir olması ve tahrip edilmesi,
  • Eğimin fazla olması,
  • Yağış rejiminin düzensiz olması,
  • Aşırı otlatma ve meraların tarlaya dönüştürülmesi,
  • Arazinin yanlış kullanılması;
  * Toprağın nadasa bırakılması
  * Tarlanın eğime paralel sürülmesi
  * Anızın yakılması
  * Halkın bu konuda bilinçlendirilmemesi
 • Erozyon Sonucunda:
  • Tarım alanlarının verimi azalır.
  • Çölleşme hızlanır.
  • Barajların ömrü kısalır.
  • Delta alanları genişler.
  • Doğal denge bozulur.
 • Erozyonu Önlemek İçin Yapılması Gerekenler
  erozyon Nadas uygulamasının yerine nöbetleşe ekim yap mak,
  • Ağaçlandırma çalışmaları yapmak,
  • Toprağı eğime dik sürmek,
  • Anız örtüsünü yakmamak,
  • Eğimli arazilerde basamaklar (taraçalama) oluşturmak,
  • Barajların kenarlarını ağaçlandırmak,
  • Ormanıarı korumak,
  • Meraların aşırı ve erken otlatılmasını önlemek,
  • Usulsüz tarla açmayı önlemek,
  • Halkı bilinçlendirmek gerekir.

Türkiye’de erozyon en fazla iç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkilidir. Türkiye’de erozyonla kaybedilen toprak miktarl, Avrupa kıtasındaki erozyonla kaybedilen toprak miktanndan daha fazladır.

Yazar Hakkında
zikoroya
Diğer Yazılarım: zikoroya
zikoroya
bg

E-mail ile Yazılara Abone Ol:

Uyarı: zerkaya.com Üye ve Kullanıcıları, üçüncü kişilerin telif hakkı sahibi olduğu bütün fikri eser ve benzeri materyal ve makaleleri yayınlayamazlar. zerkaya.com Üye ve Kullanıcılarının, üçüncü kişilerin telif hakkına sahip olduğu materyal ve benzeri makaleleri yayınlamaları durumlarında, bütün hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu bildiririz. Yayınlaması uygunolmayan yada telif hakkı ihlali olduğu ispatlanan içerikler, iletişim sayfasından bildirilmelesinin ardından yayından kaldırılacaktır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi için tıklayınız.