SiğilSiğiller, özellikle okul dönemindeki ço­cuklarda görülen, çok yaygın ve genel­likle zararsız doku büyümeleridir.

Siğil Belirtileri : 

En yaygın siğiller, ellerin üstünde, diz­lerde, dirseklerde, el ayalarında ve ayak tabanlarında görülürler Ama ço­cuğun yüzünde ve kulaklarında da or­taya çıkabilirler. Ellerin üstünde, dir­seklerde ve dizlerde gelişen siğiller, yuvarlak kabartılı yüzeyli deri bozuk­luklarıdır: renklen genellikle kahveren­gidir. El ayalarındaki ve çok daha yay­gın olan ayak tabanlanındaki siğillerse. derinin yüzeyi altında, oldukça düz katı bir düğüm biçimindedirler. Ayak tabanı siğilleri, ayak tabanının ayak bölümünde değil, topuğun ve ayak ta­banının ön yanında bulunurlar. Küçük çocuklarda ayak tabanı siğillerine çok ender rastlanır; genellikle okula git­meye başlayan çocuklarda görülürler.

Siğil Nedenleri :

Siğiller temas yoluyla yayılan bir virüs enfeksiyonundan kaynaklanırlar. Virüs, deri hücrelerinin düzensiz biçimde ço­ğalmasına neden olur; bu bakımdan si­ğiller, iyicil birer urdur.Siğiller, bir vi­rüsün neden olduğu kesin olarak bili­nen tek ur çeşididir.

Siğile neden olan virüsün deriye gir­melini, derideki kesiklerin kolaylaştır­dığı sanılmaktadır.Çocuk siğile neden olan virüs enin­de sonunda bağışıklık kazanır ve siğil kaybolur. Bu kaybolma birkaç hafta ya da birkaç ay içinde gerçekleşebilirse http://www.phpaide.com/?langue=fr de, yıllar boyunca da sürebilir.Genellikle bir kez bağışıklık oluşunca, çocukta siğil gelişmesi durur ve çocuklukları sırasında bağışıklık kazanmış oldukları için büyüdüklerinde siğil gelişmesine çok ender rastlanır.

Siğil Tedavisi :

Yüzyıllar boyunca siğillere birçok teda­vi önerilmişse de bunlardan herhangi birinin işe yaradığını gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Bağışıklık ge­liştikçe, eninde sonunda siğiller orta­dan kaybolduğundan, görünüşte iyileştirici olduğu sanılan birçok tedavi­den elde edilen sonuçların, aslında siğillerin normal evrimlerini tamamla­mış olmalarının sonuçları olduğu dü­şünülmektedir

Salgınlar virüs kökenli olduklarından, öbür virüsler gibi, bu virüsler de anti­biyotiklerden etkilenmezler. Çocuğu­nuzu siğillerden ötürü doktoruna gö­türdüğünüzde, doktor, çocuğu çok ra­hatsız etmiyorlarsa, oldukça kısa sü­rede kendiliklerinden kaybolabileceklerinden bir süre beklemenizi önerebilir. Çocuğu rahatsız ediyorlarsa, siğillerine sürülecek bir ilaç önerecek ve nasıl uygulanacağını anlatacaktır.

Yazar Hakkında
zikoroya
Diğer Yazılarım: zikoroya
avrupa yakasi escort kartal escort kartal escort istanbul escort maltepe escort
zikoroya
bg

E-mail ile Yazılara Abone Ol:

Uyarı: zerkaya.com Üye ve Kullanıcıları, üçüncü kişilerin telif hakkı sahibi olduğu bütün fikri eser ve benzeri materyal ve makaleleri yayınlayamazlar. zerkaya.com Üye ve Kullanıcılarının, üçüncü kişilerin telif hakkına sahip olduğu materyal ve benzeri makaleleri yayınlamaları durumlarında, bütün hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu bildiririz. Yayınlaması uygunolmayan yada telif hakkı ihlali olduğu ispatlanan içerikler, iletişim sayfasından bildirilmelesinin ardından yayından kaldırılacaktır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi için tıklayınız.