KırıkKırıklara genellikle düşmeler ya da tra­fik kazaları yol açar. Kemikleri çok es­nek olduğundan, küçük çocuklarda kı­rıklara çok ender rastlanır ve genellik­le trafik kazalarından kaynaklanırlar. Sağlıklı bir çocuğun düşerek kemiğini kırması için, kemiğinin üstüne çok bü­yük bir güç binmesi gerekir. Bununla birlikte, bazı kemikler, öbürlerinden daha kolay kırılırlar.

Kırık Belirtileri : 

Bir kırığın en belirgin belirtisi, genel­likle, çocuğun duyduğu büyük acıdır. Ayrıca, kırılan kemikteki kan yitimi ne­deniyle, çocuğun rengi soluk ve bedeni terli olabilir (şok belirtileri).

Kırık kolda ya da bacakta, organ do­ğal olmayan bir görünüş alabilir; bü­külmüş ya da şişmiş görünebilir; ayrıca çocuk kolunu ya da bacağını hareket ettiremez. Buna karşılık, bazı kemiklerdeki kırıklar, özellikle kaburga kemiklerindeki ve el kemiklerindeki kı­rıklar, gözden kaçabilir ve fark edilmeleri zaman alır. Çok küçük çocuklar, nerelerinin ağrıdığını kolay anlatamadıklarından, küçük çocuklarda kırık ye­rin belirlenmesi daha da güç olur.

Kırıkta, kemiklerin mutlaka yerle­rinden çıkmış olmaları gerekmez; ba­zen, yaralanmanın niteliğini belirlemek için, röntgen incelemesi yapmak gere­kir.

Kırık Nedenleri :

Küçük çocuklarda kırığın en sık rastla­nan nedeni kötü bir düşmedir ve kırıl­ması olasılığı en yüksek kemikler, düş­meyi frenleyen el ve dirsek kemikle­ridir.

Daha büyük çocuklarda, bir ölçüde kemiklerin daha az esnek olması, bir ölçüde de sporla uğraşmaları nedeniy­le, kırıklara küçük çocuklardan daha sık rastlanır. İdeal koruma, çocukların sporla uğraştıkları sırada, yaralanma durumlarının gözden kaçmaması ve gerekenin yapılması için. eğitim gör­müş bir yetişkinin gözetiminde bulun­malarıdır. Ama genellikle çocuklar kendi aralarında futbol, vb. oynarlar; bu yüzden büyük çocuklara, kırıkların (ve başka yaralanmaların) tehlikelerini, be­lirtilerini ve olması durumunda neler yapılması gerektiğini öğretmek yerin­de olur.

En ciddi kırıklaraysa trafik kazaları yol açar. Kazaya uğrayan araçlardan biri hareket halinde olmasa bile. Öbü­rünün hızı kazada çarpmanın şiddetini artırır.

Yazar Hakkında
zikoroya
Diğer Yazılarım: zikoroya
zikoroya
bg

E-mail ile Yazılara Abone Ol:

Uyarı: zerkaya.com Üye ve Kullanıcıları, üçüncü kişilerin telif hakkı sahibi olduğu bütün fikri eser ve benzeri materyal ve makaleleri yayınlayamazlar. zerkaya.com Üye ve Kullanıcılarının, üçüncü kişilerin telif hakkına sahip olduğu materyal ve benzeri makaleleri yayınlamaları durumlarında, bütün hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu bildiririz. Yayınlaması uygunolmayan yada telif hakkı ihlali olduğu ispatlanan içerikler, iletişim sayfasından bildirilmelesinin ardından yayından kaldırılacaktır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi için tıklayınız.