Çocuklarda Bilinç Kaybı – Bilinç Yitimi Belirtileri

Bilinç KaybıBilinç kaybı, kısa süreli olmayan bayıl­madan, yaşamı tehdit eden bir komaya kadar, farklı şiddetlerde görülebilir. Bi­linç yitimi durumundaki bir çocuk, çev­resinin farkında değildir ve uyandırıl­maz. Bilinç yitimi, çeşitli nedenlerle be­yinde oluşan değişikliklerden kaynak­lanır.

Beynin etkinliği elektroansefalograf adı verilen bir makinede, elektrik itkileri biçiminde ölçülebilir EEG; halk arasın­da “beyin elektrosu çektirmek” denir. İtkiler, dalgaları andıran biçimde görü­lür; dalgalar, bilinçlilik ya da bilinçsizlik derecesine göre farklı görünümlüdür. Herhangi bir kişi bilinç yitimi durumun­da olduğu sırada, saniyede yaklaşık üç uzun dalga vardır; bilinç yerine gelir­ken, dalgalar sıklasın sonunda tam bi­linçli durumda, dalgalar, saniyede on dalga olacak biçimde hızla değişir.

Bilinç Kaybının Belirtileri :

Bilinç yitimi durumundaki bir çocuk, çok kısa sürede kendine gelebileceği hafif bir bayılma geçiriyor olabilir. Daha derin bir kasino bilinç yitimindeyse. çok kısa sürede ken­dine gelemez ve sonunda kendine geldi­ğinde de, bilinci bulanık, sersemlemiş durumda olabilir: Nerede olduğunu, ne olup bittiğini anımsamaz. Söz konusu bu şiddetli bilinç kaybı durumu, tıpta “koma“” diye adlandırılır. Derin komada bütün refleksler bastırılmış durumda ol­duğundan, sözgelimi, çocuk kazadan sonra yuttuğu kan ya da kusmuğu bo­ğazından temizlemek için otomatik ola­rak öksüremez.

Herkes bir çocuğun ağır bir kazadan sonra günlerce, haftalarca ya da daha uzun süre komada kalmış olduğu du­rumlar duymuştur. Ama bilinç yitimi durumlarının çoğunda, çocuk birkaç dakika içinde kendine gelir. Böyle de olsa, her bilinç yitimi ciddi bir olaydır ve doktora bildirilmesi gerekir.

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir