Archive for Nisan, 2012

Ekonominin Temel Kavramları

Genel Ekonomi  Ekonominin Temel Kavramları (3.ders) İhtiyaç: Karşılanamadığı zaman insanda huzursuzluk ve sıkıntı meydana getiren, karşılanabildiğinde ise insanlaeda mutluluk veren bir duygu olarak adlandırılıyor. İnsanların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli olan ihtiyaç çeşidine (nefes alma, yemek, giysi, ev, sağlık vb.) ‘hayati’, ‘biyolojik’ yada zorunlu ihtiyaç, yaşamlarını doğrudan ilgilendiren bu alanın dışında kalan ihtiyaçlara da  kültür ve sosyal ihtiyaçlar denilmektedir. Fayda: Hizmet yada Malların insanların ihtiyaçlarını karşılayabilme oranıdır. Tüketiciler mal veya  …

Bakteri kökenli eklem iltihabı (“septik artrit” de denir) günümüzde ender rast­lanan bir hastalıktır. Ortaya çıktığı za­man da. genellikle başarıyla tedavi edilmektedir. Eklem İltihaplanması Belirtileri : Bakteri kökenli eklem iltihabı, adından da anlaşılacağı gibi, bir eklemin ilti­haplanmasıdır. Çocuklarda yüksek ate­şe neden olur. Ateş 40 dereceyi aşar ve en­feksiyona uğrayan eklem şişip, ağrır; dokununca da şiddetli ağrı duyulur. İl­tihap, şişmiş alanın kızarmasına yol açar. Genellikle tek bir eklem hastala­nır. Eklem İltihaplanması nedenleri  …

Pek çok bebek ve küçük çocuk egzama geçirirse de yaşları büyüdükçe, egza­ma yatışmaya yönelir. Egzama genel­likle aileler içinde görülmekle birlikte, çoğunlukla çocuklardan birini etkiler. Egzama, bir alerjiden kaynaklanabilir; ayrıca saradan, ruhsal bir sarsıntıdan kaynaklanabilir. Ama çoğunlukla, belir­li bir nedeni yoktur. Egzema Belirtileri : Egzama, deride, çabucak kuruyarak çatlayan ve pek çok küçük kabarcıkla ya da küçük küçük sulu kabarcıklarla kaplanan İltihaplı lekelerle belirti verir. Çoğunlukla, döküntüye kaşıntı eşlik eder; döküntüleri  …

Sinüzit , sinüslerin, yani gözlerin ve burunun çevresinde bulunan, hava dolu boşlukların iltihaplanmasıdır. Sinüsler, burnun içini kaplayan mukozayla örtülü dar geçitlerdir. Boğazın üst yanına bağlanır ve burna açılırlar; bu yüzden de burundaki ya da boğazdaki bir enfeksiyon, sinüslere kolayca yayılabilir Bu durumda içerini örten mukoza iltihaplanır ve sümükle (müküs) tıkanabilir. Sinüzit, sinüsleri pek gelişmiş durumda, olmadığından bebeklerde pek görülmezse de, Üç yaşının üstündeki çocuklarda oldukça sık görülür. Sinüzit Belirtileri :  …

Erozyon Nedir? Erozyonu Artıran Faktörler ve Erozyonu Önlemek Için Yapılması Gerekenler Erozyon: Arazinin yüzeyini örten toprağın akarsu, rüzgar ve sel suları gibi dış kuvvetlerin etkisiyle süpürülmesi ve taşınmasına erozyon denir. Kurak ve yarı kurak iklim bölgeleri ile bitki örtüsünün cılız olduğu arazilerde erozyon daha fazla görülür. Erozyonu Artıran Faktörler; • Bitki örtüsünün fakir olması ve tahrip edilmesi, • Eğimin fazla olması, • Yağış rejiminin düzensiz olması, • Aşırı otlatma ve  …

Makro ve Mikro Ekonomi

Ekonomi Nedir? Ekonomi: Bilim olarak, sınırlanmış kaynaklar karşısında insanların ihtiyaçlarının sınırsız olması sebebiyle, kainatta farklı çeşitlerde sorulara cevap bulmaya çalışan bir bilim şeklinde hayat bulmuş ve buna bağlı olarak gelişim yaşamıştır. Ekonomi Bilim Dalı, bu yöndeki gelişimi ile kısıtlı kaynaklardan “ne tür” malların kimler için hangi miktarlarda üretimine gidileceği ve kimlerce tüketileceği sorusuna ve fiyat teriminin oluşum mekanizmasını kavramaya çabalayan bilim dalı olarak bilinir. Ekonomi birçok surunun cevabını makro ve  …

Güneş genellikle yararlıdır fakat aşırı beden çabası harcama ve çok fazla sı­cak (özellikle İkisi bir arada okluğun­da), bedenin doğal süreçlerini kötü etkileyebilir ve bitkinliğe yol açabilir. Bu durum, beden terinin kolayca buharlaşamadığı nemli ortam koşullarında da­ha da kötüleşir. Aşırı durumlarda, bu­nun sonucunda sıcak çarpması (güneş çarpması“da denir) ortaya çıkabilir. Güneş Çarpmasının Belirtileri :  Çok fazla sıcakta kaldığı için sıcak çarp­masının hafif biçimi olan sıcak bitkinli­ğine uğramış bir çocuk, halsizlik, bit­kinlik  …

Ekonomi Temel Kavramlar (Ders Notları) Enflasyon ve Deflasyon: Ulusal bir ekonomi içerisinde, fiyatların genel olarak düzeyinin yada seviyesinin tertipli ve devamlı bir şekilde büyümesi veya yükselmesi süreci enflasyon olarak adlandırılır. Enflasyon, Latin dilinde Inflatio (kabarmak) kelimesinin kökünden türemiştir. Hizmet yada Mal alımının fiyat olarak karşılığını ifade eden fiyatların genel düzeyindeki, aşamalı ve devamlı küçülme veya inişe ise deflasyon denilmektedir. Örnek olarak devletlerin deflasyon oranlarını araştırabilirsiniz. Bu sayede kafanızda daha iyi  …

Yaş Antlaşması, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı‘na son veren oldukça önemli bir antlaşmadır.Osmanlı Devleti 1787 seferini Kırım’ı kurtarmak için İngiltere ve Prusya’nın teşvikiyle açmıştı. Fakat Avusturya’nın bir süre sonra Rusya’nın yanında savaşa katılması, Osmanlı İmparatorluğu’nu güç duruma soktu. Rusya cephesindeki savaşlarda yenilgiler oldu. İsveç’in Rusya’ya karşı savaşa girmesi ve Prusya’nın Osmanlı Devleti ile anlaşması Rusları barışa zorladı. Ancak Osmanlı Hükümeti Rusların istedikleri şartları kabul etmedi. Bir süre sonra sürekli yengilgiler Osmanlıları ateşkes  …

WordPress Güvenlik Önlemleri Her geçen gün gelişen yazılım teknolojisi biz webmasterları ister istemez bazı tedbirler almaya yönlendiriyor. Bir çok blog yazarının kullandığı bir alt yapı olan WordPress için birkaç güvenlik önlemi belirtmek istiyorum. WordPress güvenliği ile ilgili eklentisiz ve fazla mesai harcanmadan yapılabilecek tedbirlerden bir tanesi “wordpress dosya izinleri” olarak işin başında gelmektedir. WordPress  dizininizdeki dosya izinlerini ftp yardımıyla aşağıda gösterilen ayarladığımız zaman güvenli bir websiteye sahip olursunuz. ama unutmayalım  …

Türkiye”de 1926″da “Miladi Takvim” kabul edilmiş, Rumî 1342 Ocak ayının 1. günü 1926 yılının 1. günü olmuştur.(3 Kasım 1839) Tanzimat XIX. y.y.da Osmanlı Devleti”nde yapılan ıslahat için kullanılan bir tâbir olup, aynı zamanda bu ıslahatın yapıldığı devri ifade eder. Tanzimat Fermanı, Topkapı Sarayı”nın Gülhane bahçesinde okunup ilân edilmesinden dolayı diğer bir adı da Gülhane Hatt-ı Hümâyunu”dur. Tanzimat hareketi farklı şekillerde tarif edilmiştir. Osmanlı Devleti”ne Avrupaî bir şekil verme isteği; Avrupa”yı  …

Kosova meydan savaşları Osmanlı Devleti’ne Balkan egemenliğini kazandıran savaşlardır. I. Kosova Savaşı (20 Haziran 1389) : I. Murat ‘ın Anadolu’da bulunmasından yararlanan Sırp-Boşnak ordusu Plojnik’te Türk ordusunu bozguna uğratmıştı. Bundan cesaretlenen Avrupalılar bir Haçlı seferi düzenlemeye karar verdiler. Böylece başta büyük devletler olmak üzere Macaristan ile Lehistan; Karamanlılar, Bosna krallığı, Sırbistan ve Kuzey Bulgaristan krallıkları, Eflak-Boğdan prenslikleri, Hırvatistan ve Hersek dukalıkları Haçlı seferinin askeri gücünü meydana getirdiler. Veziriazam Çandarlızade Ali Paşa askeri  …

840-1212 yılları arasında Doğu ve Batı Türkistan”a hakim olmuş İslam-Türk devletidir. Karahanlıların kökeni Karkuklara bağlanmaktadır. İlk Karahanlı hükümdarı Bilge Kül Kadir Han“dır. Bilge Kül Kadir Han, Samaniler ile savaşmak zorunda kaldı. Oğullarından Bazır Arslan Han büyük kağan sıfatıyla Balasagun“da (Kadir Han) Orta Kağan sıfatı ile Toraz”da yönetimi ele aldılar. Oğulçak Samanilefe yenilince merkezini Kaşgar”a aldı. Samanilerin karışık bir devresinde Müslüman bir şehzade Oğulçak”ın yanına sığındı. Bu Müslüman şehzade Satuk Buğra  …

Karlofça Antlaşması 1683-1699 yılları arasında Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya ile yapılan savaşlara son veren antlaşmadır. Avusturya, Venedik ve Lehistan ile antlaşma 26 Ocak 1699’da Rusya ile ise 15 Temmuz 1700’de imzalandı. Avusturya İle Yapılan Antlaşmanın Maddeleri  (20. madde) : a)Temeşvar Eyaleti bütün sancakbeyleriyle beraber Osmanlılara kalıp, Erdel dahil olmak üzere Macaristan’ın diğer bölgeleri Avusturya’ya bırakılacaktı; b) Tise ve Moroş Nehirlerinde iki taraf serbestçe nakliyet yapabilecektir; c) Hırvatistan taraflarında her  …

Doktor Oyunu

. Kol Cerrahı Doktor Oyunu . Oyunu Hakkında: “Operate” butonuna basarak doktor kol ameliyatı oyununa giriş yapabilirsiniz. Oyuna giriş yaptıktan sonra mause kontrolleriyle kolu kırılan kişinin ameliyat operasyonunu gerçekleştirebilir ve onları sağlıklı insanlar arasına katıp büyük bir hayra vesile olabilirsiniz 🙂 İyi ameliyatlar doktor bey… Kullanım: Oyun tamamen maus  ile kontrol edilir. . .

E-mail ile Yazılara Abone Ol:

Uyarı: zerkaya.com Üye ve Kullanıcıları, üçüncü kişilerin telif hakkı sahibi olduğu bütün fikri eser ve benzeri materyal ve makaleleri yayınlayamazlar. zerkaya.com Üye ve Kullanıcılarının, üçüncü kişilerin telif hakkına sahip olduğu materyal ve benzeri makaleleri yayınlamaları durumlarında, bütün hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu bildiririz. Yayınlaması uygunolmayan yada telif hakkı ihlali olduğu ispatlanan içerikler, iletişim sayfasından bildirilmelesinin ardından yayından kaldırılacaktır. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi için tıklayınız.